Apap apparaat

Heb jij slaapapneu en heb je een behandeling met een slaapapneu apparaat nodig? Er zijn verschillende soorten apneu apparaten. Eén van deze is een auto-cpap apparaat, ook wel bekend als apap apparaat. Wat is een apap apparaat en wanneer wordt deze gebruikt?¹

Apap staat voor Automatic Positive Airway Pressure. Om het verschil met een cpap apparaat te laten zien leggen we eerst uit wat slaapapneu is en hoe een cpap apparaat werkt.

Wat is slaapaneu?

We spreken van slaapaneu als je tijdens de slaap meerdere keren per uur tien of meer seconden stopt met ademhalen. Deze stops ontstaan omdat de luchtwegen worden afgesloten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je spieren ontspannen en de keelwand dusdanig slap is dat deze ‘dichtvalt’ of omdat je tong naar achteren zakt en deze de luchtpijp tijdelijk blokkeert. Hierdoor word je wakker, waardoor de spieren aanspannen en de luchtpijp weer vrij is. Je haalt dan weer gewoon adem.

Hoe werkt een cpap apparaat?

Cpap staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Het apparaat blaast onder een bepaalde druk lucht door een slang naar een masker dat je over je neus of neus en mond draagt. Deze luchtdruk is constant. Door de luchtdruk blijven de neus- en keelholte open zodat er geen apneus kunnen optreden.

Hoe werkt een apap apparaat?

Een apap apparaat werkt niet met een vaste continue druk, zoals bij een cpap apparaat. In plaats daarvan worden door het apparaat de vernauwingen en afsluitingen in de bovenste luchtwegen waargenomen, waarop de druk automatisch wordt aangepast aan de situatie. De druk wordt verhoogd nadat het apparaat een afsluiting of vernauwing in de luchtpijp waarneemt. Er wordt een minimale en maximale druk ingesteld. Tijdens de slaap wordt er dus steeds gewisseld van druk, afhankelijk van de situatie.

Een apap apparaat wordt gebruikt als blijkt dat je tijdens de slaap sterk wisselt in behandelingsdruk. Dit wordt vastgesteld tijdens een slaaponderzoek.

¹ https://www.rmed.be/nl/cpap-apparaat/cpap-auto/

¹ https://www.viecuri.nl/media/brochures/longgeneeskunde/aandoeningen-amp-behandelingen/behandeling-slaapapneu/4777.pdf

Main Menu