Behandeling slaapapneu

Is er bij jou slaapapneu geconstateerd? Dan wordt een behandeling voor slaapapneu opgesteld. Slaapapneu gaat namelijk niet over. Behandel je slaapapneu niet, dan heeft dit op korte en lange termijn gevolgen voor je gezondheid.

Hoe gaat dat precies in zijn werk, een behandeling voor slaapapneu?

Hoe wordt slaapapneu geconstateerd?

Als je denkt dat je slaapapneu hebt, bijvoorbeeld omdat je iedere dag moe bent en met hoofdpijn wakker wordt, of omdat je partner constateert dat je telkens even stopt met ademhalen in je slaap, dan ga je naar de huisarts. De huisarts verwijst je door naar een specialist. Meestal is dit een KNO arts. Deze voert een slaaponderzoek uit. Dit betekent dat je tijdens je slaap gemonitord wordt om te zien of je inderdaad stopt met ademhalen en zo ja, hoe vaak en hoe lang.

Behandeling slaapapneu

Daarna wordt een behandeling voor slaapapneu opgesteld. Meestal bestaat de behandeling uit het gebruik van een CPAP apparaat. Deze machine blaast onder een bepaalde druk lucht door een slang naar een masker dat je over je gezicht draagt. Er zijn maskers voor alleen de neus en maskers die je over je neus en mond draagt. Samen met de specialist wordt gekeken naar de juiste druk. Meestal gaat er wat tijd overheen voordat jullie deze druk gevonden hebben.

De luchtdruk zorgt er voor dat je keelholte niet dicht kan vallen tijdens je slaap. Daardoor ontstaan er geen ademstops meer. Je wordt dan niet steeds wakker en raakt in een diepe slaap. Je staat uitgerust en zonder hoofdpijn op.

Aanpassen levensstijl

Vaak wordt ook gekeken naar je levensstijl. Roken en alcohol drinken voor het slapen bijvoorbeeld, verergeren slaapapneu. Ook overgewicht, het gebruik van bepaalde medicijnen en drugs hebben invloed op slaapapneu. Een aanpassing in levensstijl kan vaak helpen het aantal en / of de duur van apneus te verminderen.

Main Menu